בוקר הכנה לפסח

קישור לזום-

https://us02web.zoom.us/j/6602051234?pwd=RnpJZ0NrSFU4WEZxU3FVOU52eWFnUT09

סיסמא:1111

פה. סח גאולה

 9:30 הרב אסף טבצניק, למה לגלות?

10:45 הרב יהונתן נמדר, בחיפזון יוצאים ממצרים

11:45 הרב יהושע שפירא, 4 הגדות

13:00 הרב יצחק יעקובוביץ, הלכות לפסח