מזל טוב למיכל פסנטין (לשעבר רכזת יום נשים) להולדת הבת!