מסיבת סיום סמסטר א' תשפ"א

מסיבת סיום סמסטר!

פתחנו את הבוקר בהלל חגיגי ושמח????????????
המשכנו בשיעורי סיכום עם המחנכות המסורות שלנו????
ומשם למסיבה!!????
# דברי חיזוק מהרב יהושע על לימוד וחבורה גם מרחוק????️
# סיכמנו במילה מה למדנו מהסמסטר????
# משחק קהוט שווה????
# סרטון סיכום של מה שהיה לנו????
# פתיחת הערכות וברכות להמשך השנה????????????
# דברי סיכום מחזקים של הרב ברוך????????

שנזכה לצמוח מהתקופה הזו ולהצמיח בתוכנו גידולים חדשים!

דילוג לתוכן