ספר נחמיה, שיעור 4- על בטחון והשתדלות

להשתתפות סמלית בעלות השיעורים מוזמנת לתרום כאן

חיפוש שיעור: