סוגיות בחינוך, שיעור 1- הקדמת חובת התלמידים

להשתתפות סמלית בעלות השיעורים מוזמנת לתרום כאן

שיעורים נוספים בנושא:

חיפוש שיעור: