מועדים, שיעור 4- המפגש עם המציאות דרך המועדים ומהותם

להשתתפות סמלית בעלות השיעורים מוזמנת לתרום כאן

חיפוש שיעור: