זה הזמן לאחדות?

הרב יהושע שפירא

להשתתפות סמלית בעלות השיעורים מוזמנת לתרום כאן

הבהרה לבקשת הרב יהושע:
כיוון שבשיעור הזה נידונים דעות של תלמידי חכמים גדולים,
והדיון נעשה בשפה שיש בה בהירות שנועדה להבהיר
ויש בה חריפות ואפילו מעט שעשוע.

מי שאינו רגיל לשפה עלול לחשוב שיש כאן ביקורות,
היחידי שנאמרה עליו ביקורת זה הרב יהושע על עצמו, בסוף השיעור.

דילוג לתוכן